FALLING
FALLING
FALLING
sphere-5319083.png

FALLING

by

Jitendra Bhagavatula

FALLING
FALLING
FALLING
FALLING
FALLING
FALLING

Photography by Jitendra Bhagavatula

Post-Processing by Jitendra Bhagavatula

Concept/direction by Elyseah Shaikh

Styling/make up by Elyseah Shaikh