_MG_0727_MG_0638_MG_0660_MG_0587_MG_0626_MG_0641_MG_0914

 

_MG_0865 2.jpg

_MG_0766

Publication : Imirage Magazine

 

Photographer  : Rakesh Sidana

 

Styling/ Make up / Hair : Elyseah Shaikh

 

Retoucher : Girish Balakrishnan